Disclaimer

De informatie op deze website wordt u verstrekt door Rhythm BV. Wij dragen er de grootst mogelijk zorg voor alle informatie up to date en correct te houden. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te vertrouwen. In geen geval is Rhythm BV verantwoordelijk voor schade die u ondervindt door het gebruik van deze website.

Op deze website verwijzen wij u naar andere websites. Deze vallen uiteraard geheel buiten onze controle of verantwoordelijkheid.